Václav VENTURA

Spiritualita křesťanského mnišství 2–3


edice Pietas benedictina, sešit 19

2010, 456 stran, šitá vazba v pevných deskách, ISBN 978-80-86882-14-7

480 Kč


— rozsáhlá původní práce Václava Ventury o spiritualitě křesťanského mnišství. Druhý a třetí díl vycházejí v jednom svazku. Druhý díl je věnován mnišství na Východě až po jeho obnovu v hésychazmu. Třetí díl se obrací na Západ a sleduje osudy mnišství od svatého Hieronyma až po text Regula Magistri. Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním.


Hlavní kapitoly a témata: Barsanúfios a Jan z Gazy, Dórotheos z Gazy, Jan Klimax/Klimak, Theodóros Stúdijský, Symeón Nový teolog, počátky hésychazmu (Diadochos z Fótiky, Izajáš Asketa, Marek Asketa, Neilos/Nil Sinajský, Athós), Hieronymus/Jeroným, Augustinus/Augustin, gallské mnišství (Honoratus, lerinské ostrovy, Eucherius, Faustus, Martinus/Martin, Sulpicius Severus, Caesarius), Irsko a Columbanus, Regula Magistri, Benedictus/Benedikt z Nursie.


Kniha je vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.


Pořad Jany Beránkové o 2. dílu knihy na rádiu Proglas (zvukový záznam)

Pořad Jany Beránkové o 3. dílu knihy na rádiu Proglas (zvukový záznam)

Recenze Josefa Srámka


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA

APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců II


edice Pietas benedictina, sešit 10

2005, 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-86882-01-2

200 Kč


— druhý svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (I. svazek je vyprodaný, níže je uveden III. svazek).


Druhý svazek obsahuje kapitoly o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti.¨


Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík.


Recenze Tomáše Vučky v Perspektivách, příloze Katolického týdeníku


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců III


edice Pietas benedictina, sešit 16

2008, 88 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-10-9

150 Kč


— třetí svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (I. svazek je vyprodaný, výše je uveden II. svazek).


Třetí svazek obsahuje kapitoly o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.


Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA


PALLADIOS

Poučné příběhy pro komořího Lausa


edice Pietas benedictina, sešit 6

2002, 160 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-6-9

170 Kč


— příběhy egyptských mnichů sepsané biskupem Palladiem z Helenopole (asi 364–430), žákem slavného egyptského mnicha Euagria/Evagria z Pontu, pro kónstantinopolského dvořana jménem Lausos. Palladios se jako mladík vydal podobně jako Jan Cassianus do Egypta, aby poznal proslulé mnichy, jejichž životní styl a učení formulované v poučných výrocích (apofthegmata) byly přitažlivé radikalitou v následování Krista. Palladios patřil do intelektuálního okruhu Euagria/Evagria z Pontu a také svatého Jana Zlatoústého. Jeho vzpomínky na významné postavy egyptských pouštních otců jsou cenným svědectvím přímého účastníka zlaté éry starověkého mnišství. Čtenářkám a čtenářům, které zaujala apofthegmata pouštních otců, se tu otvírá širší vhled do jejich běžného života a duchovního světa. Palladios do svých poučných příběhů zařadil příklady pozitivní i ty méně následováníhodné.

Kniha je opatřena úvodními texty, seznamujícími s autorem a jeho dílem, poznámkami a rejstříky. Čtenář má také možnost seznámit se na několika stranách s tím, jak si příběhy egyptských poustevníků překládali staří Čechové ve 14. století (staročeské Životy otců).


Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík.


Na stránkách Revue Theofil je postupně uveřejňován alternativní český překlad Palladiovy knihy, který pořídil Petr Fiala a jeho kolega v rámci diplomní práce na olomoucké teologické fakultě ve stejnou dobu, jako vznikal překlad Jiřího Pavlíka.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
THEODÓRÉTOS Z KYRRU

Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských


edice Pietas benedictina, sešit 9

2005, 176 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-86882-00-4

280 Kč (nebo jako prémie při nákupu v sekci »knihy s dárkem«)


— spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393–460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě starší tradice i podle vlastních zážitků kultivovaný a literárně vzdělaný autor. Syrské křesťanství se od počátku vyznačovalo značně tvrdou askezí praktikovanou všemi věřícími. Dědici těchto radikálních enkratitů prvních století se stali syrští mniši. Někteří neváhali žít vystaveni na sloupu (tzv. sloupovníci, nejznámější z nich byl Symeón Sloupovník), jiní vylezli do korun stromů, zavírali se do klecí, kde je bičoval déšť a pálilo slunce, nechávali se řetězy přikovávat, aby museli žít na jednom místě. V tomto barvitém světě hledali mniši a mnišky, ti nejradikálnější i ti uměřenější, inspiraci pro svůj život v Písmu; Theodórétova kniha nás seznamuje nejen s výstředním mnišským životním stylem, ale reprodukuje množství výroků, které dokreslují tehdejší nauku o mnišském životě. Biskupové, teologové i prostí věřící hledají v té době (4. a 5. století) odpovědi na věroučné otázky: někdy diskutují, jindy si počínají velmi bojovně; tyto spory nacházejí v knize také ohlas. Radikální poustevníci a jejich zázraky měly pro dobové čtenáře sloužit jako orientační body v neklidném světě — a o jejich ostatky se v knize také svádějí boje: každý toužil přiblížit se svatosti, dotknout se posvátného.

Kniha je uvedena překladatelovou předmluvou, doplněna vysvětlivkami a rejstříkem. Jako doprovod slouží půvabné symbolické rytiny z knihy Regula emblematica z 18. století.


Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík.


Recenze Martina Bedřicha v časopise Salve 2006/2

Recenze Mileny M. Marešové v Českém rozhlase

Recenze Tomáše Vučky v Perspektivách, příloze Katolického týdeníku

Anotace Michala Řoutila v Parrhésii I/2007, s. 303n.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
Ewa WIPSZYCKA

Szymon Hiżycki OSB

Mniši — nejen ti svatí


edice Pietas benedictina, sešit 17

2009, 144 stran, šitá vazba v tvrdých deskách, ISBN 978-80-86882-11-6

250 Kč


— knižní rozhovor mezi benediktinem Szymonem Hiżyckým a archeoložkou Ewou Wipszyckou, polskou badatelkou, která se léta zabývá studiem nejstarších sídlišť egyptským mnichů. Nejen studiem, ale i vykopávkami a cestováním po významných místech získala bohaté informace o »životním prostředí« egyptských poustevníků a cenobitů, následovníků svatého Antónia, Makaria, Pachómia a dalších. Kniha je opatřena chronologickou tabulkou, rejstříkem, nákresy a mapkou. O zvláštní doprovod českého překladu se postaral olomoucký teolog Jaroslav Franc: jednak připojil doslov o svých cestách za dnešními koptskými mnichy, jednak poskytl pro knihu své fotografie mnišských lokalit. Máme tak možnost sledovat dvě epochy egyptského křesťanského mnišství a jejich blízkost. Kniha je opatřena šitou vazbou v pevných deskách s barevným potiskem a vytištěna na papíře značně odolném proti stárnutí a neběleném chlórem.


Z polštiny přeložil Jan Linka

Recenze Mileny M. Marešové v Českém rozhlase

Recenze Daniela Heviera na serveru blog.martinus.sk (slovensky)


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
Život jurských otců


edice Pietas benedictina, sešit 8

2004, 128 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-9-3

200 Kč


— anonymní životopisy mnichů Romana, Lupicina a Eugenda, žijících v 5. století v pohoří Jura v dnešním Švýcarsku. Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklosti a duchovních poučení. Anonymní autor, který dobře zná prostředí horských klášterů, nás zavádí do doby, kdy se římská říše rozpadá. Obyvatelé Západu se v politicky nestálé době snaží upevňovat civilizační, kulturní a náboženské dědictví po předcích a přizpůsobovat je novým poměrům a přicházejícím národům. Aniž to tuší, kladou už základy kultury středověku. Západní mnišství s obdivem hledí na mnišství východní, hlavně na pouštní otce v Egyptě. I naši tři opati, žijící v blízkosti místa, kde odpočívají mučedníci z tzv. thébské legie svatého Mauritia/Mořice, se podílejí na snaze adaptovat východní mnišský duchovní život pro drsné podmínky alpské krajiny. Kniha je doplněna Lupicinovým a Romanovým životopisem z pera církevního historika Gregoria Turonského (Řehoře Tourského).


Svazek obsahuje úvod o dobové situaci a o samotném díle, vysvětlivky a rejstřík.


Z latiny přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Barevné ilustrace pořídil akvarelem Miroslav Koupil.


Recenze Filipa Outraty v časopise Sousvislosti 1/2005


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
BENEDIKT z Nursie

Regula Benedicti/ Řehole Benediktova


1998, 312 stran, šitá vazba v tvrdých deskách potažených plátnem, přebal, ISBN 80-238-2676-X

190 Kč (nebo ve výhodné sérii v sekci »knihy s dárkem«)


— zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu.


Autor, svatý Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro svůj vlastní klášter (Monte Cassino), teprve později se rozšířila po celé Evropě. V 10. století se s prvními mniškami a mnichy dostala také do Čech (Sv. Jiří na Pražském hradě, břevnovský klášter, klášter Ostrov u Davle). Dnes žijí pod Řeholí Benediktovou ženy a muži benediktinské, olivetánské, cisterciácké a trapistické tradice prakticky po celém světě.

Četba Řehole může poučit o historii mnišství, každému nabídnout pohled na svět z jiného úhlu, sdělit moudrost mnoha generací křesťanů žijících před svatým Benediktem (Antónios/Antonín, Athanasios/Atanáš, Basileios/Basil, pouštní otcové, Jan Cassianus/Kassián, Augustinus). Benedikt zve k četbě čtenáře, který — podobně jako novic přicházející do kláštera — »opravdu hledá Boha« (RB 58,7). Řehole je také pramen historický: vypovídá o době svého vzniku a je důležitá i pro studium duchovní, kulturní, umělecké a vědecké činnosti klášterů ve středověku i novověku, ve světě i v Čechách a na Moravě. Vizte níže podrobný komentář k textu!


Z latiny přeložili Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB a Ondřej Koupil. Předmluvy přeložil z němčiny Aleš Vandrovec OSB. Opatřeno rejstříky a přehledy.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
Georg HOLZHERR

Řehole Benediktova: uvedení do křesťanského života (komentář)


edice Pietas benedictina, sešit 4

2002 (vročení 2001), 312 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-3-4

290 Kč (nebo ve výhodné sérii v sekci »knihy s dárkem«)


— podrobný komentář Řehole Benediktovy z pera emeritního opata švýcarského kláštera Einsiedeln. Obsahuje historický úvod o situaci v církvi na přelomu 5. a 6. století. Opat Holzherr komentuje text svatého Benedikta verš za veršem a shromažďuje ve své knize hojné citace ze starokřesťanských autorů (Basileios/Basil, Athanasios/Atanáš, Augustinus, Jan Cassianus/Kassián). Benediktinskou řeholi totiž považuje za skutečné »uvedení do křesťanského života«, za bránu k moudrosti raných křesťanů a církevních otců. Svůj komentář a náměty k rozjímání neurčil jen řeholnicím a řeholníkům, ale všem křesťanům a lidem, kteří se chtějí napít z pramenů starobylé duchovní literatury. O úspěchu jeho přístupu svědčí nejenom opakovaná vydání německého originálu (prestižní nakladatelství Benziger), ale i fakt, že dílo je přeloženo do několika dalších jazyků.


Překlad z němčiny Aleš Vandrovec OSB; překlad citátů z latiny Aleš Vandrovec OSB a Ondřej Koupil.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
Johannes ZESCHICK

Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě


edice Pietas benedictina, sešit 12

2007, 208 stran, šitá vazba v tvrdých deskách, ISBN 978-80-86882-00-0 (recte 978-80-86882-04-8)

300 Kč


— Johannes Zeschick (* 1932), emeritní opat benediktinského kláštera v bavorském Rohru, tu podává syntetické dějiny působení mnichů a mnišek svatého Benedikta v českých zemích. Začíná v nejranějších dějinách – christianizací Čech –, sleduje zakládání, rozkvět i úpadek a obnovu jednotlivých klášterů a na závěr popisuje stav po zhroucení komunistického režimu. Další kapitoly sledují dějiny slučování klášterů v kongregacích, jejich hospodaření, neopomíjejí architektonickou a uměleckou tvorbu, klášterní archivy a knihovny, duchovní (vědeckou a literární) tvorbu, pastorační aktivity a duchovní život. Text je doplněn originálním obrazovým doprovodem (rytiny, unikátní historické snímky, reprodukce z historických knih) a obsáhlou bibliografií.


Z němčiny přeložil Zdeněk Lochovský, doslov, rekapitulující posledních patnáct let benediktinských dějin v českých zemích, napsal Ondřej Koupil.


Poděkování

Obrázek na obálce a na straně 8 – Svatý Benedikt — Regula & Vita beatissimi patris Benedicti cum miraculis a beato Gregorio. IX. Papa Conscripta (1512) – je reprodukován s dodatečným laskavým svolením Bodleian Library, University of Oxford (sign. 80 B 148 /1/). Litujeme, že tato informace nebyla v knize uvedena.

V případě, že disponujete zděděnými autorskými právy k některé z použitých historických fotografií (70 let po smrti jejího autora), prosíme, abyste se přihlásili na elektronické adrese kláštera.


Recenze Františka Martínka na Vltavě (i zvuková verze)

Recenze Josefa Šrámka


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA
Jan ROYT & Anselm SKŘIVÁNEK OSB & Ondřej KOUPIL

Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život


2015, 32 stran, měkká obálka s chlopněmi, ISBN 978-80-86882-21-5 

60 Kč


— historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a benediktin Anselm Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Druhé, textově revidované a rozšířené vydání.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA (vydání z roku 2011 za 50 Kč)
Jeroným RŮŽIČKA

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského


edice Pietas benedictina, sešit 20

2013, 240 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem, ISBN 978-80-86882-19-2 

300 Kč


— moderní vydání klášterní kroniky břevnovsko-broumovského benediktina Jeronýma Růžičky z poloviny 19. století. Text v dobovém českém překladu z 19. století je pravopisně upraven a věcně komentován (J. Šrámek, O. Koupil), knihu doplňují úvodní texty s historickými informacemi (O. Koupil, D. Foltýn, J. Šrámek, M. Mádl), rejtříky a v neposlední řadě desítky barevných reprodukcí nástěnných maleb z benediktinských klášterů v Břevnově a Broumově. Reprezentativně pojatou knihu podpořilo město Broumov v rámci připomínek staletého působení benediktinů v kraji kolem Broumovských stěn (2013).Recenze Štěpána Váchy v časopise Dějiny a současnost (3/2014).

Recenze Ivo Haráka v elektronickém časopise Dobrá adresa (1/2014) — celé číslo v PDF.

Anotace Petra Bílka v Literárních novinách (43/2013).


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem
Bonifác HOLUB

Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí


edice Pietas benedictina, sešit 21

2014, 240 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem, ISBN 978-80-86882-20-8

300 Kč


— moderní vydání knihy, kterou vydal svým nákladem v roce 1890 břevnovský farář Bonifác Jan Holub OSB. »Paměti« čili dějiny farnosti u kostela sv. Markéty v břevnovském klášteře, neoddělitelně spojené s dějinami nejstaršího mužského benediktinského kláštera v našich zemích, jsou tu pro milovníky lokální historie a starosvětského vyprávěcího slohu vydány s původními poznámkami a novými vysvětlivkami. Obsáhlý rejstřík zahrnuje i malé lokality v okolí dnešního kláštera. Výtvarný doprovod tvoří staré fotografie, rytiny, nechybí mapa nakreslená Holubovým současníkem benediktinem Kristinem Plodkem. Za poskytnutí vzácných fotografií děkujeme panu Pavlu Scheuflerovi (sbírka Scheufler). Vydání knihy podpořila městská část Praha 6.


Upoutávka Michala Ježka v Křesťanském týdeníku na ČRo 1 (6. září 2014; i možnost poslechu celého pořadu).

Pořad Jany Beránkové o knize na rádiu Proglas (s možností poslechu on-line)

Recenze Josefa Šrámka uveřejněná na jeho webu (on-line)

Recenze Jindry Pavelkové v časopise Mediaevalia historica Bohemica, sv. 17, č. 2, 2014 (on-line)


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailemJosef ŠRÁMEK

Břevnovské opatství ve středověku:

Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov


edice Pietas benedictina, sešit 22

2016, 256 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem, ISBN 978-80-86882-22-2

400 Kč


— nové zpracování dějin břevnovského opatství (mateřského archisteria u Prahy i pobočných domů na Moravě a v severovýchodních Čechách) z pera historika Josefa Šrámka. Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášteře na našem území od jeho založení v 10. století až po bouřlivé období 15. století. Pohled na benediktinský klášter je zasazen do rámce širších českých dějin, pozornost se v tomto směru soustředí zvláště na osobu sv. Vojtěcha, kronikáře Kosmy, záhadného legendisty Kristiána a na budování klášterní domény v Čechách, na kladském pomezí a na Moravě. Lektorátu knihy se ujali historici David Kalhous a Jan Hrdina. Za podporu své distribuce vděčí svazek Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov (www.klasterbroumov.cz).


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNAJan ROYT & Anežka Najmanová OSB

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře


2011, 32 stran, měkká obálka s chlopněmi, ISBN 978-80-86882-16-1 

30 Kč


— historie poutního místa na místě památné bitvy na Bílé hoře, průvodce po objektu, základní informace o životě sester benediktinské Komunity Venio, které mají na poutním místě svůj klášter. Barevná obrazová publikace o půvabném kostele s ambity (nejspíš G. B. Santini, K. I. Dientzenhofer a další), na jehož vzhledu se podíleli C. D. Asam, V. V. Reiner, J. A. Schöpf a další umělci. Nové fotografie do průvodce pořídili Martin Mádl (Ústav dějin umění AV ČR) a Petra Pavlíčková OSB. V případě textu historika umění Jana Royta jde o druhé vydání, aktualizované podle dnešního stavu památky.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA

Anselm Skřivánek OSB (přel. Olga Roebuck)

A Short Guide to Břevnov Monastery and its History


2012, 16 stran, měkká obálka s chlopněmi, ISBN 978-80-86882-17-8 

50 Kč


— stručný průvodce po břevnovském klášteře v anglickém znění, vybavený fotografiemi a 

situačním plánkem.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA

Anselm Skřivánek OSB (přel. Pirmin Hauck & Aleš Vandrovec OSB)

Kurzführer durch das Stift Břevnov und seine Geschichte


2012, 16 stran, měkká obálka s chlopněmi, ISBN 978-80-86882-18-5 

50 Kč


— stručný průvodce po břevnovském klášteře v německém znění, vybavený fotografiemi a situačním plánkem.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA

Małgorzata BORKOWSKA 

Kristus  – život Marmionův


2002 (vročení 2001), 176 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-4-2 

90 Kč


— životopis benediktina Columby Marmiona (1858–1923), významné postavy benediktinského života, který procházel na přelomu 19. a 20. století velkým rozmachem. Marmion se narodil v  Irsku, ale svůj mnišský život prožil na kontinentě. Opat Placidus Wolter ho už jako vysvěceného kněze přijal do nově vzniklého kláštera v belgickém Maredsous, který byl součástí dobového liturgického hnutí, předjímajícího liturgické reformy II. vatikánského koncilu. Po splnění množství jiných úkolů se intelektuálně zdatný, citlivý a duchovně zralý Dom Columba Marmion stal v roce 1909 opatem kláštera a musel svou komunitu provést těžkou dobou první světové války.

Z množství textů, které vznikaly v souvislosti s duchovním vedením jednotlivců i skupin, v němž byl Dom Marmion mistrem, připravil autorův sekretář Dom Raymond Thibaut k publikaci několik knih (například Kristus – život duše [1917], Kristus ve svých tajemstvích [1919] a Kristus – ideál pro mnicha [1922]). Marmionovy spisy si získaly velkou oblibu a mají své příznivce dodnes. Do češtiny byly většinou převedeny v druhé polovině 20. století a kolovaly v katolickém samizdatu. Římská křesťanská akademie z nich vydala výbor pod názvem První z bratří (1971, přel. F. Michalčík a V. Steiner). V nové době vydalo nakl. Krystal OP Marmionovu knihu Nevěsta slova (2006, přel. T. Brichtová OP).

V roce 2000 byl Columba Marmion papežem Janem Pavlem II. blahoslaven.


Kniha obsahuje také ukázku z Marmionova díla Kristus – ideál pro mnicha, čtyřicetistránkové pojednání o mnišské modlitbě.


Polský životopisný text významné historičky benediktinky M. Borkowské přeložil Jan Linka.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem

e-shop KNA

Donald Bernard COZZENS

Osvobodit celibát


2008, 128 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-08-6 

160 Kč


— Kniha z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál vydali američtí benediktini v opatství svatého Jana v Collegeville (Minnesota, USA) v září 2006.Z úvodu Aleše Vandrovce OSB


»Mezi mediálně přitažlivá témata týkající se katolické církve, pomineme-li české specifikum církevního majetku, zajisté patří kromě sexuální etiky a bioetiky povinný celibát kněží latinského obřadu. Z ároveň však tato kontroverzní témata patří mezi ta nejméně pochopená a racionálně diskutovaná. Veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím zjednodušených hesel a ideologických prohlášení, které často pocházejí z dílny takzvaných progresistů či konzervativců v církvi. Přes tento sta v věcí se domníváme, že i o kněžském celibátu je možno, ba dokonce nutno mluvit na základě zkušenosti v církevní praxi a s dobrou znalostí příslušných teologických oborů. Vydáním knihy Osvobodit celibát se nepřipojujeme k žádné "politické" straně ani nechceme dodat munici argumentů některému z válčících táborů, nýbrž bychom rádi položili první otázky v odborné diskusi o kněžském celibátu. Na základě vlastních zkušeností z mnišské komunity víme, že výchova a formace nové generace kněží a řeholníků patří mezi nejdůležitější, avšak zároveň mezi nejobtížnější úkoly současné církve. Neznalost a zamlčování problémů přináší bohužel hořké plody v podobě lidských tragédií a krizí církevního společenství .

[…]

Náze v knihy můžeme překládat jako Osvobodit celibát, Osvobození celibátu nebo Osvobozující celibát. Autor v textu plně využívá této dvojznačnosti a variacemi na náze v knihy končívá jednotlivé kapitoly. Přiznává tím, že téma celibátu není snadno uchopitelné a vyžaduje komplexní pohled na základě více teologických disciplín. Jeho úvahy a argumenty nejsou jistě naprosto vyčerpávají a v mnoha případech jsou podmíněné situací katolické církve ve Spojených státech. Je zřejmé, že na jejich základě autor dospěl k názoru, že celibát kněží by měl být dobrovolný. Přes tento jednoznačný závěr si zaslouží autorova argumentace velkou pozornost. Právě konfrontace s nastolenými otázkami a seznámení se s Cozzensovými úvahami může napomoci při hledání vlastní pozice. Doufáme, že diskuse o problému formace a výchovy mladé generace kněží a řeholníků dostane nový impulz, který ji může povznést na jinou úroveň, na úroveň prostou ideologických sporů, která však vychází podobně jako Donald Cozzens z vlastní poctivé znalosti a zkušenosti v církevní praxi, z odborných znalostí a v neposlední řadě z osobní zkušenosti autentické spirituality..«


Z angličtiny přeložila Marcela Koupilová.


objednat knihu v břevnovském klášteře e-mailem


typo, photography © knyžnyk apudportam, 2011–2018


home: www.brevnov.cz

 

KNIHY NA SKLADĚ


Jednotlivé knihy můžete objednávat e-mailem.

Informace o knihách, které už nejsou k dispozici, hledejte v sekci »knihy vyprodané«.

Knihy jsme tu uspořádali tak, abyste to, co k sobě patří, našli pohodlně pohromadě.

 
Made on a Mac