KNIHY VYPRODANÉ
Knihy uvedené v této sekci už nejsou na našem webu ke koupi. Prosíme: NEOBJEDNÁVEJTE je u nás.

Je však možné, že některé z nich najdete dosud v distribuční síti (hledejte například na www.ikarmel.cz).

Knihy, které ke koupi nabízíme, najdete v sekci »knihy na skladě«.

Děkujeme, že svým zájmem o knihy tuto sekci webu Pietas benedictina stále rozšiřujete.


 
 
Thomas MERTON

Monastický pokoj


edice Pietas benedictina, sešit 1

1999, 68 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-0-X


— esej proslulého amerického trapisty o mnišství a mnišském povolání v dnešním světě.


Z angličtiny přeložil Ondřej Koupil.


Jaroslav KADLEC

Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského


edice Pietas benedictina, sešit 2

2000, 184 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-1-8


— druhé vydání studie českého církevního historika o svatém Prokopovi, sázavském klášteře a svatoprokopské úctě.

Karl Suso FRANK

Dějiny křesťanského mnišství


edice Pietas benedictina, sešit 7

2003, 200 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-11-6


— klasická příručka dějin mnišského a řeholního života od počátků do konce 20. století. K. S. Frank (1933–2006) byl jihoněmecký františkán a významný církevní historik. Studoval v Sigmaringenu, Fuldě a Münsteru. V roce 1968 se v oboru starých církevních dějin a patrologie habilitoval na univerzitě v Münsteru. Učil pak krátce v Mohuči a dlouhá léta ve Freiburgu im Breisgau. Třikrát se stal děkanem tamní katolické teologické fakulty. Kromě starých církevních dějin se specializoval na dějiny mnišství nebo obecněji řeholního života. Jeho pojetí »mnišství« je velmi široké a příručka obsahuje informace ovšech důležitých radikálních hnutích »zasvěceného života« v celých dosavadních církevních dějinách.


Opakovaně vydávaná a překládaná učebnice je pro české vydání opatřena autorovým novým doslovem, rekapitulujícím dění v této oblasti až do roku vydání naší knihy. Česká redakce opatřila autorovy poznámky doplňkovými odkazy na literaturu dostupnou v českém jazyce.


Z němčiny přeložil Zdeněk Lochovský.
Prokop SIOSTRZONEK & Ondřej KOUPIL

Besedy o obnově břevnovského kláštera


edice Pietas benedictina, sešit 13

2007, 192 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-05-5


— rozhovor Ondřeje Koupila s převorem-administrátorem břevnovského kláštera Petrem Siostrzonkem (1957). Kromě konkrétních vzpomínek na cesty, které vedly k dnešku, se v besedách dostalo i na obecnější otázky mnišského života a vztahu kláštera a jeho okolí. Fotografie z klášterního archivu nebo z cyklu Jindřicha Štreita z roku 1993.

Recenze Jana Paulase v Katolickém týdeníku

Kniha je dosud v prodeji v e-shopu KNA.

JAN CASSIANUS

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a):

předmluva a knihy 1–4


edice Pietas benedictina, sešit 14

2007, 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-07-9


— Cassianův spis De institutis coenobiorum je fundamentálním dílem západního mnišství. Český překlad je zpřístupněn ve dvou svazcích: (a) a (b). Ve svazku označeném (a) vyšly první čtyři knihy — o mnišském oděvu a liturgii a klíčová kniha čtvrtá, shrnující spiritualitu mnišského života — a úvodní studie o Cassianově životě a jeho názorech ve Zvycích a lécích. Jan Cassianus, který se s mnišstvím seznámil v Betlémě a hlavně v křesťanském Egyptě, předal ve svých spisech psaných v první polovině 5. století v gallské Massilii (dnešní Marseille ve Francii) základy východní mnišské nauky latinskému Západu. Jeho dílo významně ovlivnilo západní křesťanskou spiritualitu. Vizte níže díl (b)!

Z latiny přeložili Jan Zdichynec, Aleš Vandrovec OSB, Jiří Pavlík a Ondřej Koupil.

Pořad Knihovnička věnovaný knize na rádiu Proglas 17. srpna 2008 (formát wma)

Recenze Jany Plátové v časopise Studia theologica (pdf ke stažení, 1,3 MB)
JAN CASSIANUS

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b):

knihy 5–12


edice Pietas benedictina, sešit 15

2008, 208 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 978-80-86882-09-3


— Cassianův spis De institutis coenobiorum je fundamentálním dílem západního mnišství. Český překlad je zpřístupněn ve dvou svazcích. Ve svazku označeném (b) vyšly knihy pátá až dvanáctá, které pojednávají o mnišském boji proti osmi základním neřestem (nestřídmost v jídle, smilstvo, lakomství, hněv, smutek, akédia, kenodoxia, pýcha); celek je opatřen rejstříky k oběma svazkům a seznamy literatury a zkratek. I. díl (a) je vyprodaný.

Z latiny přeložili Zdeněk Žalud, Jan Zdichynec, Josef Šimandl, Monika Recinová, Jiří Pavlík, Edita Mendelová OP, Jaroslav Lorman a Ondřej Koupil.

Recenze Jany Plátové v časopise Studia theologica (pdf ke stažení, 1,3 MB)
Donald Bernard COZZENS

Měnící se tvář kněžství: reflexe nad krizí kněžské duše


2003, 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-7-7


— studie  zkušeného amerického kněze a rektora semináře o mnoha aspektech kněžské spirituality na přelomu 20. a 21. století.


Z angličtiny přeložila Marcela Koupilová.


Jan ROYT & Ondřej KOUPIL

Břevnovský klášter


2002, 48 stran, šitá vazba v měkkých deskách, ISBN 80-902682-5-0 

80 Kč


— historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídila Michaela Antůšková a Petr Linart. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt čtenáře provází krok za krokem jeho dnešním areálem, který vybudovali architekti Kryštof Dientzenhofer se svým synem Kiliánem Ignácem a vyzdobili například malíři Petr Brandl a Kosmas Damián Asam.

Jan ROYT & Anselm SKŘIVÁNEK OSB & Ondřej KOUPIL

Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život


2011, 32 stran, měkká obálka s chlopněmi, ISBN 978-80-86882-15-4


— historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a benediktin Anselm Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Druhé, textově revidované a rozšířené vydání.

Kniha je dosud v prodeji v e-shopu KNA.

Václav VENTURA

Spiritualita křesťanského mnišství 1:

od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého


edice Pietas benedictina, sešit 11

2006, 352 stran, šitá vazba v pevných deskách, ISBN 80-86882-03-9


— rozsáhlá původní práce Václava Ventury o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství do doby sv. Jana Zlatoústého; navazuje další svazek s díly 2—3. Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním.


Hlavní kapitoly a témata: Úvod, Předznamenání, Předchůdci křesťanského mnišství v židovství (Starý zákon, apokryfy, esejci, therapeuti), Novozákonní a apokryfní prameny mnišství (Jan Křtitel, Ježíš, nejranější křesťanství), Předchůdci mnišského ideálu v křesťanské tradici (Pseudoklémentinské spisy, syrské křesťanství, Methodios z Olympu, Tertullianus, Órigenés), Předchůdci křesťanského mnišského ideálu v antice a na Východě (helénistická filozofie, platónské dědictví, Plótinos a jeho žáci, Kléméns Alexandrijský, Órigenés, hinduistická a buddhistická mnišská tradice), Historický zrod mnišství (Athanasios/Atanáš, Vita Antonii, Antonín/Antónios), Po Antóniovi (Pachómios, apofthegmata, pouštní otcové, Euagrios/Evagrius, logismoi), Jan Cassianus a Makarios, Doba Basileia Velikého (Basileios/Basil Veliký, Eustathios ze Sebasty), Grégorios Teolog (Řehoř z Nazianzu), Grégorios/Řehoř z Nyssy (svatá Makrina), Jan Zlatoústý.


Kniha je vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.


Recenze Jiřího Pavlíka v časopise Salve 1/2007

Recenze Jana Zdichynce v Dějinách a současnosti

Recenze Pavla Mareše v Teologických textech

Pořad Jany Beránkové o knize na rádiu Proglas (zvukový záznam)

APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců I


edice Pietas benedictina, sešit 18

2009, 160 stran, šitá vazba v měkkých deskách, 978-80-86882-12-3


— druhé, revidované vydání prvního svazku první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných »pouštním otcům«, poustevníkům v Egyptě, kteří žili ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely, úryvky kázání nebo jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí. Dosud je prodeji II. a III. díl této knihy.

První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování.

Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík, který knihu opatřil také úvodní studií.


typo, photography © knyžnyk apudportam, 2011–2018


home: www.brevnov.cz