REDAKCE

 
 

Knihy edice Pietas benedictina vycházejí v Břevnově od roku 1999.

Předznamenalo je knižní vydání Řehole Benediktovy v roce 1998.

Na práci se podílejí Zdeněk Lochovský a Ondřej Koupil, příležitostně další přátelé a spolupracovníci.

Knihy tiskne tiskárna Label v Kutné Hoře.


Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28

169 00 Praha 69-Břevnov


tel. +420 220 406 111 (fortna/infocentrum břevnovského kláštera)


Oceníme vaše ohlasy a názory na elektronické adrese pietas.benedictina@seznam.cz
typo, photography © knyžnyk apudportam, 2011–2019


home: www.brevnov.cz

 
Made on a Mac